Bayaran Zakat Bagi Tahun 2021

KPF2 membayar zakat perniagaan bagi pihak anggota dan dengan demikian anggota tidak perlu lagi membayar zakat simpanan ke atas wang modal syer mereka.

Dengan rasa syukur ke hadrat ilahi, anggota kini tidak perlu menzakatkan saham dan dividen di dalam KPF2 kerana telah KPF2 menunaikan tanggungjawab dan kewajipan berzakat bagi kewangan sepanjang tahun.

Firman Allah SWT yang bermaksud:

“(Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang yang kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual-beli daripada menyebut serta mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat; mereka takutkan hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan.” [Surah Al-Nur (24): 37]

Scroll to Top