Bayaran Zakat Bagi Tahun 2021

KPF2 membayar zakat perniagaan bagi pihak anggota dan dengan demikian anggota tidak perlu lagi membayar zakat simpanan ke atas wang modal syer mereka. Dengan rasa syukur ke hadrat ilahi, anggota kini tidak perlu menzakatkan saham dan dividen di dalam KPF2 kerana telah KPF2 menunaikan tanggungjawab dan kewajipan berzakat bagi kewangan sepanjang tahun. Firman Allah SWT …

Bayaran Zakat Bagi Tahun 2021 Baca Lagi »