JAWATANKUASA

PELABURAN KPF2

FUNGSI & TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

Memastikan Aktiviti Pelaburan KPF2 Menjana Keuntungan Optimum

JAWATANKUASA

PELABURAN

Abdul Malek Jalil

Pengerusi Jawatankuasa

Md Zulkifli Md Na'am

Ahli Jawatankuasa

Dzulkhair Ghazali

Ahli Jawatankuasa

Mohd Zaidi Malik

Ahli Jawatankuasa

Dr Mohd Syaiful Hassan

Ahli Jawatankuasa

Mohd Fauzi Abdullah

Ahli Jawatankuasa

Ir Ahmad Termidi Ali

Ahli Jawatankuasa

KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA 2 BERHAD
Tingkat 1, Balai FELDA, Jalan Gurney 1, 54000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Scroll to Top